Nagrody strony KŻelaskiej

Chciałaby podzie,kowac wszystkim wspanialym ludziom, którzy poświe,cili swój czas na oglądanie i ocene, mojej strony internetowej i zaszczycili ją nagrodami. Każda nagroda , komentarz albo sugestia znaczą dla mnie wiele i jestem bardzo dumna mogąc zaprezantowac tych 43 wyróżnien' z 12 krajów, które otrzymałam od marca 2oo7 roku.
 
[flaga : AT] [flaga : BR] [flaga : CA] [flaga : CH] [flaga : DE] [flaga : DK] [flaga : GB] [flaga : IT] [flaga : PH] [flaga : PT] [flaga : US] [flaga : ZA]
 
Dziękuję wszystkim!
Katarzyna.
 
Lista nagród prezentowana jest:
góra strałka ikona